Uitleg van het logo

Een jaar na de totstandkoming van Meet Me hebben we een nieuw logo ontworpen. Deze zie je hier boven.

De praatwolkjes in het oude logo zijn ook in het nieuwe logo te zien. In de gele wolkjes zie je een praatwolkje, twee mensen en een kruis. De twee mensen en de praatwolk staan symbool voor het in gesprek gaan met elkaar. Het kruis, wat het symbool van het christendom is, staat voor onze christelijke identiteit.

Het getal drie, van de drie paatwolkjes, staat in het christendom symbool voor het Goddelijke en doet je wellicht denken aan de drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

De letters 'M' bestaan uit verschillende bollen die wisselend zijn van grootte. Dit staat symbool voor de verschillende mensen die welkom zijn bij Meet Me. De ronde pijlen symboliseren het telkens opnieuw ontmoeten van elkaar.

In het uitgebreide logo, welke je hier op de website ziet, is ook de doelgroep vermeld. Tevens zie je rechtsonderin een topografisch kaartje van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met de verschillende gemeenten.